Milieu

Onze bijdrage aan de bescherming van het milieu

Naast de zekerheid van de kwaliteit van onze klinknagels zijn de thema’s vermijden van emissie, duurzaamheid en recycling centrale aspecten van het ondernemingsbeleid van GfB Ernst. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover natuur, milieu en de volgende generaties, en stemmen ons handelen daarop af. Ons milieumanagement is in die zin ontwikkeld om continu te worden verbeterd en uitgebreid.

De grondslag hiervoor vormt DIN EN ISO 14001. De internationale norm inzake milieumanagement beschrijft uitvoerig welke eisen er worden gesteld aan het interne milieubeleid van een onderneming. Deze vormt de basis voor onze maatregelen om het milieu te beschermen. Deze richtlijnen overtreffend gaat het GfB Ernst nauw aan het hart om alle mogelijkheden die ons ter beschikking staan om het milieu te beschermen aan te grijpen.

Hiertoe behoren met name:

De fundamentele vermindering van emissies, afval en afvalwater binnen alle afdelingen van de onderneming.

Efficiënte recycling van grondstoffen en uitschot van productie.

Verlaging van het energieverbruik van de hele onderneming en de inzet van hernieuwbare energiebronnen.

De continue optimalisering van ons milieumanagement met behulp van de nieuwste digitale, technische en organisatorische mogelijkheden.

De scholing en motivatie van ons hele personeelsbestand ten aanzien van milieuvriendelijk handelen.

De communicatie van onze milieunorm naar de buitenwereld toe, en de vraag aan leveranciers, klanten en contractanten om eveneens actief bij te dragen aan de bescherming van het milieu.